Mijnprivacyrechten

Recht op inzage, correctie, portatie en/of verwijdering

Personen die eerder de TOPradio optin hebben geaccepteerd hebben met de GDPR het recht om inzage, correctie en/of portatie van hun persoonsgegevens te vragen. Dat houdt in dat personen mogen vragen gegevens te bekijken, verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, te porteren of af te schermen.

Dit kan als persoonsgegevens aantoonbaar feitelijk onjuist, onvolledig zijn of niet ter zake doen voor het doel waarvoor TOPradio ze heeft verzameld of in strijd met de wet worden gebruikt. Ook bij het overstappen naar een andere gelijke dienstverlener kan eigen persoonsdata opgevraagd worden voor portatie.

Voordat TOPradio je verzoek in behandeling neemt, zal ze controleren wie je bentTOPradio kan vragen om je te legitimeren.

Antwoord op inzageverzoek:
TOPradio kan op verschillende manieren voldoen aan je inzage verzoek. Het overzicht van gegevens dat je krijgt bestaat in ieder geval uit: 

  • het doel waarvoor TOPradio gegevens gebruikt
  • welke soorten gegevens TOPradio voor dit doel gebruikt 
  • welke organisaties of soorten organisaties gegevens ontvangen 
  • hoe TOPradio aan de gegevens is gekomen

Een verzoek kan ingediend worden via info@topradio.be met duidelijke vermelding van naam, adres, datum en wijze van registratie en via welk kanaal dat heeft plaats gevonden plus de reden van het verzoek tot verwijdering of aanpassing

TOPradio  is verplicht binnen 4 weken per e-mail te reageren op je inzageverzoek.

TOPradio
LIVE
Je luistert nu naar TOPradio