Wedstrijdreglement

Het wedstrijdreglement van TOPradio is van toepassing op iedere deelnemer en bindend voor iedere kandidaat die actief meedoet aan een wedstrijd (mede)georganiseerd door TOPradio. Het reglement is van toepassing op alle kanalen waar contact met TOPradio plaatsvindt en wordt deelgenomen aan een actie.

Deelnemen

 • Alle uitvragingen naar persoonsgegevens voor deelname aan een actie of wedstrijd vallen binnen de Europese Regelgeving GDPR. TOPradio heeft hiervoor een Privacy Statement waarin dit wordt toegelicht.
 • Wie deelneemt aan een wedstrijd of actie dient (indien relevant) naam, adres, woonplaats, telefoon, e-mail gegevens en geboortedatum door te geven. Bij deelnemers die niet de juiste volledig gevraagde gegevens opgeven behoudt TOPradio zich het recht om de prijzen niet uit te keren.
 • Tenzij anders gecommuniceerd dienen deelnemers aan wedstrijden minimaal 18 jaar oud te zijn.
 • Tenzij anders gecommuniceerd dienen deelnemers woonachtig te zijn in België. Medewerkers van TOPradio zijn automatisch van deelname uitgesloten.
 • Deelnemen aan een actie is altijd uit eigen naam en persoon en nooit namens iemand anders. In geen enkele fase van een actie of spel. Dit zal leiden tot uitsluiting.
 • Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met foto, naam en woonplaats kunnen verschijnen op de TOPradio-website en/of TOPradio BE-app en andere onlinekanalen (Facebook, Instagram, YouTube, …) alsook de website en onlinekanalen van eventuele medeorganisatoren.

Prijzen

 • De gewonnen prijzen zijn in geen geval inwisselbaar voor geld, goederen of diensten.
 • De gewonnen prijzen zijn niet overdraagbaar.
 • In geval van overmacht kan een oorspronkelijke prijs worden vervangen door een vervangende prijs.
 • TOPradio is nooit aansprakelijk voor eventueel verlies of eventuele schade tijdens de verzending van de prijzen.
 • TOPradio behoudt zich het recht om bepaalde prijzen te laten afhalen door de winnaars op een door TOPradio bepaalde plaats in België indien de gewonnen prijs om welke reden dan ook niet per post kan worden verstuurd. Dit zal bij het actie mechanisme en/of op zender ook zo worden gecommuniceerd. Dit kan bijvoorbeeld maar niet uitsluitend het geval zijn bij festivals waar de prijs een VIP-treatment is en er bij de VIP-entrance de toegangmiddelen moeten worden afgehaald met een geldige legitimatie.

Wedstrijdverloop

 • TOPradio bepaalt het spelverloop. TOPradio communiceert vooraf duidelijk over het spelverloop op een door TOPradio verkozen platform en manier.
 • De acties kunnen plaatsvinden op radio, online, social media, op locatie of een combinatie hiervan. Voor het spelverloop kan ook de communicatie op deze platformen plaatsvinden.
 • Over de keuze voor een winnaar wordt achteraf niet inhoudelijk gecorrespondeerd en is TOPradio’s keuze definitief.
 • Indien door (technische) problemen communicatie tijds een win actie wegvalt kan het recht op de prijs ook komen te vervallen.

Winnaars

 • Bij het opgeven van de gegevens na het winnen van een prijs geeft winnaar TOPradio automatisch toestemming om deze gegevens op te slaan in een prijswinnaarsdatabase. Prijswinnaars worden geregistreerd in een database ter controle van de datum van deelname en de gewonnen prijzen. Zie voor het verwerken en opslaan van persoonsgegevens onze Privacy Statement.
 • Winnaars komen voor een periode van minimaal 1 maand niet meer in aanmerking om opnieuw een prijs te winnen. Bij bepaalde prijzen kan een andere periode gelden die door TOPradio dan apart wordt vermeld.
 • Indien een prijswinnaar binnen deze periode toch een prijs wint, behoudt TOPradio het recht deze gewonnen prijs niet uit te keren.
 • Indien er fraude of andere onregelmatigheden worden ontdekt bij deelname wordt de deelnemer uitgesloten en vervalt het recht op de prijs.
 • De inhoud van dit ‘Wedstrijdreglement’ is onder voorbehoud van schrijffouten en interpretatie. Aan de voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.

Opgesteld te Gent, 3 oktober 2022. 

Privacyverklaring TOPradio:

Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan of toegankelijk zijn voor externe dienstverleners waarmee TOPradio samenwerkt om zijn diensten aan u te verstrekken. TOPradio verzekert dat de nodige overeenkomsten met dergelijke derde dienstverstrekkers worden afgesloten om het veilige, respectvolle en voorzichtige beheer en de administratie van uw persoonsgegevens door de derde te garanderen. Categoriën van derden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, autoriteiten, accountants, advocaten, auditors, potentiële kopers, leveranciers en raadgevers.

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens ook worden doorgegeven aan derden of organisaties in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen van TOPradio of wanneer u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven.

Binnen onze organisatie kunnen wij uw persoonsgegevens overdragen aan verschillende afdelingen als dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking. Wij verzekeren dat al onze medewerkers gebonden zijn aan strenge contractuele verplichtingen om de bescherming van uw persoonsgegevens te allen tijde te waarborgen.

Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor onze interne afdelingen of voor derden die toegang tot de persoonsgegevens nodig hebben om de gevraagde diensten aan u te kunnen leveren.

ADDENDUM: Plezantste Werf van 't Land 2023

Persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in de database van TOPradio, Bouwunie en Liantis en gebruikt worden zoals bepaald in de Privacyverklaring van TOPradio waarmee iedere deelnemer zich akkoord verklaart. De privacyverklaring van TOPradio kan je onderaan deze pagina vinden.

Deelnemers hebben te allen tijde het recht van toegang tot deze gegevens, verbetering of schrapping.

Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de deelnemers het volledige wedstrijdreglement (alle bovenstaande bepalingen, alsook het algemene wedstrijdreglement van TOPradio).

ADDENDUM ‘Word DJ op Tomorrowland!’

Volgend reglement is specifiek van toepassing voor ‘Word DJ op Tomorrowland’.

Deelnemen:
- Deelnemers dienen 16 jaar of ouder te zijn op het moment van inschrijving.
- Medewerkers van TOPradio en/of Tomorrowland zijn automatisch van deelname uitgesloten
- Indien er fraude of andere onregelmatigheden worden ontdekt bij deelname wordt de deelnemer uitgesloten

De prijs:
- De winnaar mag als dj draaien op de V-Sessions stage op Tomorrowland op zondag 30 juli 2023 tussen 12u en 13u.
- De winnaar krijgt 2 Tomorrowland dagpassen met backstage-toegang. Je mag als winnaar dus één (1) persoon meenemen op je Tomorrowland-avontuur.

Wedstrijdverloop:
- De dj-contest ‘Word DJ op Tomorrowland’ verloopt in 3 fases.

- Fase 1: Inschrijven
Inschrijven voor de dj-contest ‘Word DJ op Tomorrowland!’ kan vanaf maandag 3 juli 2023 tot en met 11 juli 2023 23u59. Uit alle inzendingen kiest een professionele (onder leiding van Yves V) 5 genomineerden. 

- Fase 2: Bekendmaking 5 genomineerden + publieksvoting
De 5 genomineerden worden op woensdag 12 juli 2023 tijdens de ochtendshow (tussen 7u en 10u) bekend gemaakt. Vanaf dat moment worden de 5 deelnemers gecommuniceerd via TOPradio.be en TOPradio BE-app met vermelding van o.a. naam, dj-naam, leeftijd. Daarnaast wordt ook per genomineerde een foto én de ingestuurde dj-set gepubliceerd. Vanaf dat moment hebben de TOPradio-luisteraars de mogelijkheid om hun stem uit te brengen op de kandidaat die ze het meest geschikt vinden om te draaien op de V-Sessions Stage op Tomorrowland. Per uniek e-mailadres is er slechts 1 stem geldig. De publieksvoting loopt tot en met vrijdag 14 juli (16u45:00). De uiteindelijke 3 finalisten worden bepaald aan de hand van het aantal unieke stemmen en persoonlijk op de hoogte gebracht op vrijdag 14 juli van hun plaats in de finale op maandag 17 juli.

- Fase 3: De finale
Op maandag 17 juli worden de 3 finalisten verwacht in de TOPradio-studio’s (Hurstweg 8 – 9000 B-Gent). De finale bestaat uit 3 dj-opdrachten verspreid over de dag. Alle opdrachten worden live op de radio uitgezonden. Tussen 17u en 18u wordt de winnaar bepaald door de professionele jury (onder leiding van Yves V). De prestaties tijdens de finaleopdrachten zullen bepalen wie de uiteindelijke winnaar wordt van de dj-contest ‘Word DJ op Tomorrowland’.

Addendum wedstrijdreglement ‘Win een full experience op de 24H van Zolder’.

Volgend reglement is specifiek van toepassing voor ‘‘Win een full experience op de 24H van Zolder’.

Deelnemen:
- Deelnemers dienen 18 jaar of ouder te zijn op het moment van inschrijving via de TOPradio BE-app
- Medewerkers van TOPradio en/of Circuit Zolder zijn automatisch van deelname uitgesloten
- Indien er fraude of andere onregelmatigheden worden ontdekt bij deelname wordt de deelnemer uitgesloten
- Deelnemen kan tijdens het ‘24H van Zolder-weekend’ op TOPradio op zaterdag 19 augustus 2023 en zondag 20 augustus 2023 tussen 7u en 18u.

De prijs:
De winnaar wint een all-in VIP pakket met volgende inhoud:
- Toegang 2 personen tot het event 24 Hours of Zolder op 26 & 27/08/2023 + 1 VIP parking
-    Toegang 2 personen tot de Martini Racing Club Pavilion van 13.30u tot 03.00u (onthaal met Martini Brut, BBQ, dessert, dranken all-in tot 22.30u) om 20.00 – 21.30u u start hier het VIP-party gedeelte met een optreden van Ritm Stix gevolgd door DJ sets van 22.30u tot 03.00u vanaf 22.30u zijn de dranken betalend
-    Rondje voor met 2 personen in de MINI Safety Car van Circuit Zolder tijdens de Showgrid omstreeks 14.00u
-    Toegang tot de Showgrid voor start 24 Hours of Zolder race van 14.00u tot 15.30u
-    Toegang tot de TOPradio-party in paddock zone 3
-    Overnachting voor 2 personen in de Holiday-Inn te Hasselt

Wedstrijdverloop:
Aanmelden voor de wedstrijd kan uitsluitend via de TOPradio BE-app (beschikbaar voor iOS en Android) bij de start van de wedstrijd. Aanmelden is gratis en kan door via de ‘Stuur ons’-knop in de TOPradio BE-app de boodschap ’24 UUR’ in te sturen na het horen van het racegeluid (het geluid van een voorbij racende auto) op TOPradio tussen de muziek. Vanaf dat moment maak je kans om gebeld te worden door TOPradio om mee te spelen. Je dient je elke uur na het horen van het racegeluid opnieuw aan te melden om weer kans te maken gebeld te worden (en kans te maken om mee te spelen in de uitzending). De 24ste deelnemer met de boodschap ’24 UUR’ wordt opgebeld. Deelnemers dienen onmiddellijk telefonisch bereikbaar te zijn. Indien de 24ste deelnemer telefonisch niet bereikbaar is, wordt de 25ste deelnemer opgebeld. Indien de 25ste deelnemer telefonisch niet bereikbaar is, wordt de 26ste deelnemer opgebeld. Enzoverder.

Om jezelf aan te melden, dien je wel geregistreerd te zijn in de TOPradio BE-app om een gratis bericht te sturen via de ‘Stuur ons’-knop. Ben je dit nog niet? Registreer je dan gratis via de TOPradio BE-app.

Eenmaal je als deelnemer bent selecteert word je vooraf een schiftingsvraag gesteld. Indien er een ex aequo is in juiste antwoorden tijdens de quiz kan dit antwoord gebruikt worden om een schifting te maken tussen de kandidaten en de winnaar aan te duiden. Eenmaal je de schiftingvraag (of air) hebt beantwoord speel je live (on air) op de radio een quiz waarin 24 seconden lang ja/neen-vragen worden gesteld. Je mag dus enkel de vragen met ‘ja’ of met ‘neen’ beantwoorden. Indien er binnen de tijd nog een vraag werd gesteld door de presentator mag je als deelnemer alsnog met ‘ja’ of ‘neen’ antwoorden en telt dit antwoord mee in de eindscore. De kandidaat die op zaterdag het meeste juiste antwoorden heeft gegeven wint de full experience op de 24 Uur van Zolder. De kandidaat die op zondag het meeste juiste antwoorden heeft gegeven wint de full experience op de 24 Uur van Zolder. 

Als deelnemer dien je ook tussen 17u en 18u bereikbaar te zijn om als winnaar te worden aangeduid.  

Addendum wedstrijdreglement ‘De Hit van de Sint’.

Volgend reglement is specifiek van toepassing voor wedstrijd ‘’De Hit van de Sint’.

Deelnemen:
- Deelnemers dienen 18 jaar of ouder te zijn op het moment van inschrijving via de TOPradio BE-app
- Medewerkers van TOPradio en/of De Gele Flamingo zijn automatisch van deelname uitgesloten
- Indien er fraude of andere onregelmatigheden worden ontdekt bij deelname wordt de deelnemer uitgesloten
- Deelnemen kan op woensdag 22 november 2023 tussen 8u en 18u.

De prijs:
De winnaar wint 75 euro aan winkelwaarde op te nemen bij De Gele Flamingo in de fysieke winkel of via de webshop (www.degeleflamingo.com)


Wedstrijdverloop:
De ‘Hit van de Sint’ is een bekende TOPradio-hit telkens nagespeeld met kinderspeelgoed. De hit is dus niet in zijn originele vorm te horen maar wel voldoende herkenbaar om te raden wat de titel (of titel én artiest) van de originele hit is. Tussen 8u en 18u is er elk uur 1 spelmoment (met telkens een verschillende ‘Hit van de Sint’). Meespelen kan uitsluitend via de TOPradio BE-app (beschikbaar voor iOS en Android) bij de start van de wedstrijd. Deelnemen is gratis en kan
via de ‘Stuur ons’-knop in de TOPradio BE-app te gebruiken en een boodschap met het juiste antwoord in te sturen na het horen van ‘de Hit van de Sint’. Een juist antwoord bestaat uit de correct gespelde titel van de originele hit of de volledige titel en artiest. Alleen de artiest volstaat dus niet. De 14de deelnemer die de juiste titel (of titel en artiest) van de originele plaat die als ‘Hit van de Sint’ wordt gedraaid kan raden maakt vanaf dat moment kans om gebeld te worden door TOPradio om mee te spelen. Als deelnemer dien je bereikbaar te zijn om als deelnemer op TOPradio te worden aangeduid. Indien een deelnemer niet bereikbaar is wordt de volgende deelnemer in rij (de 15de) met een juist antwoord opgebeld.

TOPradio
LIVE
Je luistert nu naar TOPradio