Wedstrijdreglement

Het wedstrijdreglement van TOPradio is van toepassing op iedere deelnemer en bindend voor iedere kandidaat die actief meedoet aan een wedstrijd (mede)georganiseerd door TOPradio. Het reglement is van toepassing op alle kanalen waar contact met TOPradio plaatsvindt en wordt deelgenomen aan een actie.

Deelnemen

 • Alle uitvragingen naar persoonsgegevens voor deelname aan een actie of wedstrijd vallen binnen de Europese Regelgeving GDPR. TOPradio heeft hiervoor een Privacy Statement waarin dit wordt toegelicht.
 • Wie deelneemt aan een wedstrijd of actie dient (indien relevant) naam, adres, woonplaats, telefoon, e-mail gegevens en geboortedatum door te geven. Bij deelnemers die niet de juiste volledig gevraagde gegevens opgeven behoudt TOPradio zich het recht om de prijzen niet uit te keren.
 • Tenzij anders gecommuniceerd dienen deelnemers aan wedstrijden minimaal 18 jaar oud te zijn.
 • Tenzij anders gecommuniceerd dienen deelnemers woonachtig te zijn in België. Medewerkers van TOPradio zijn automatisch van deelname uitgesloten.
 • Deelnemen aan een actie is altijd uit eigen naam en persoon en nooit namens iemand anders. In geen enkele fase van een actie of spel. Dit zal leiden tot uitsluiting.
 • Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met foto, naam en woonplaats kunnen verschijnen op de TOPradio-website en/of TOPradio BE-app en andere onlinekanalen (Facebook, Instagram, YouTube, …) alsook de website en onlinekanalen van eventuele medeorganisatoren.

Prijzen

 • De gewonnen prijzen zijn in geen geval inwisselbaar voor geld, goederen of diensten.
 • De gewonnen prijzen zijn niet overdraagbaar.
 • In geval van overmacht kan een oorspronkelijke prijs worden vervangen door een vervangende prijs.
 • TOPradio is nooit aansprakelijk voor eventueel verlies of eventuele schade tijdens de verzending van de prijzen.
 • TOPradio behoudt zich het recht om bepaalde prijzen te laten afhalen door de winnaars op een door TOPradio bepaalde plaats in België indien de gewonnen prijs om welke reden dan ook niet per post kan worden verstuurd. Dit zal bij het actie mechanisme en/of op zender ook zo worden gecommuniceerd. Dit kan bijvoorbeeld maar niet uitsluitend het geval zijn bij festivals waar de prijs een VIP-treatment is en er bij de VIP-entrance de toegangmiddelen moeten worden afgehaald met een geldige legitimatie.

Wedstrijdverloop

 • TOPradio bepaalt het spelverloop. TOPradio communiceert vooraf duidelijk over het spelverloop op een door TOPradio verkozen platform en manier.
 • De acties kunnen plaatsvinden op radio, online, social media, op locatie of een combinatie hiervan. Voor het spelverloop kan ook de communicatie op deze platformen plaatsvinden.
 • Over de keuze voor een winnaar wordt achteraf niet inhoudelijk gecorrespondeerd en is TOPradio’s keuze definitief.
 • Indien door (technische) problemen communicatie tijdens een win-actie wegvalt kan het recht op de prijs ook komen te vervallen.
 • Indien een mail met communicatie over een on air- en/of online-wedstrijd door technische problemen niet tot bij de ontvanger aankomt of in de spamfolder terecht komt en de prijs daardoor wordt mislopen is TOPradio niet verantwoordelijk.

Winnaars

 • Bij het opgeven van de gegevens na het winnen van een prijs geeft winnaar TOPradio automatisch toestemming om deze gegevens op te slaan in een prijswinnaarsdatabase. Prijswinnaars worden geregistreerd in een database ter controle van de datum van deelname en de gewonnen prijzen. Zie voor het verwerken en opslaan van persoonsgegevens onze Privacy Statement.
 • Winnaars komen voor een periode van minimaal 1 maand niet meer in aanmerking om opnieuw een prijs te winnen. Bij bepaalde prijzen kan een andere periode gelden die door TOPradio dan apart wordt vermeld.
 • Indien een prijswinnaar binnen deze periode toch een prijs wint, behoudt TOPradio het recht deze gewonnen prijs niet uit te keren.
 • Indien er fraude of andere onregelmatigheden worden ontdekt bij deelname wordt de deelnemer uitgesloten en vervalt het recht op de prijs.
 • De inhoud van dit ‘Wedstrijdreglement’ is onder voorbehoud van schrijffouten en interpretatie. Aan de voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.

Opgesteld te Gent, 1 december 2023

Privacyverklaring TOPradio:

Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan of toegankelijk zijn voor externe dienstverleners waarmee TOPradio samenwerkt om zijn diensten aan u te verstrekken. TOPradio verzekert dat de nodige overeenkomsten met dergelijke derde dienstverstrekkers worden afgesloten om het veilige, respectvolle en voorzichtige beheer en de administratie van uw persoonsgegevens door de derde te garanderen. Categoriën van derden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, autoriteiten, accountants, advocaten, auditors, potentiële kopers, leveranciers en raadgevers.

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens ook worden doorgegeven aan derden of organisaties in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen van TOPradio of wanneer u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven.

Binnen onze organisatie kunnen wij uw persoonsgegevens overdragen aan verschillende afdelingen als dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking. Wij verzekeren dat al onze medewerkers gebonden zijn aan strenge contractuele verplichtingen om de bescherming van uw persoonsgegevens te allen tijde te waarborgen.

Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor onze interne afdelingen of voor derden die toegang tot de persoonsgegevens nodig hebben om de gevraagde diensten aan u te kunnen leveren.

TOPradio
LIVE
Je luistert nu naar TOPradio