Wedstrijdreglement'AllesofNiets'

Elke deelnemer aan de wedstrijd 'Alles of Niets' verklaart zich akkoord met het wedstrijdreglement.

1. Organisatie

1.1. De wedstrijd ‘Alles of Niets’ wordt georganiseerd door TOPradio nv, hierna genoemd TOPradio. De voorwaarden hebben betrekking op de wedstrijd ‘Alles of Niets’ en zijn gedurende de wedstrijd te vinden op de website van TOPradio (en in de TOPradio BE-app). Deze wedstrijdvoorwaarden zijn aanvullend op het algemene wedstrijdreglement van TOPradio. Zie:  https://www.topradio.be/wedstrijdreglement

2. Periode

De wedstrijd start op maandag 18 maart 2024 en loopt elke werkdag tussen 09u00 en 18u59 tot en met vrijdag 22 maart 2024. Deelname is enkel mogelijk binnen de vermelde wedstrijdperiode. Op vrijdag 22 maart 2024 wordt de finale gespeeld, waarbij 12 finalisten en bij uitbreiding alle luisteraars nog kans maken op de hoofdprijs.

3. Deelname

De wedstrijd staat open voor iedereen die bij de start van de wedstrijd (zie punt 2) minstens 18 jaar is en woonachtig is in België. Uitgesloten van deelname zijn personeelsleden en medewerkers van TOPradio en met haar gelieerde vennootschappen en hun gezinsleden en/of familieleden tot de derde graad; elke persoon die direct of indirecte aan de organisatie van de wedstrijd ‘Alles of Niets’ verbonden is.

Deelname is mogelijk voor gebruikers van een mobiele telefoon (of een tablet) met een iOS of Android besturingssysteem die de TOPradio BE-app hebben gedownload en zich gratis hebben geregistreerd zodat ze in de mogelijkheid zijn om te communiceren met de TOPradio-studio via de ‘Stuur ons’-knop in de TOPradio BE-app.

De deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn of haar voornaam, achternaam en woonplaats vermeld worden op TOPradio (op de radio), de website van TOPradio en in de TOPradio BE-app na deelname op de radio. 

Elke deelnemer staat er voor in dat de verstrekte (persoons-)gegevens juist en volledig zijn. Indien een deelnemer onvolledige en/of onjuiste (persoons-)gegevens heeft opgegeven of niet voldoet aan de wedstrijdvoorwaarden, heeft TOPradio het recht de deelnemer van verdere deelname uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen. 

In geval van fraude, misleiding of onrechtmatige beïnvloeding van de wedstrijd heeft TOPradio het recht om deelnemers uit te sluiten, prijzen niet uit te keren of het recht op de prijs (achteraf) te laten vervallen. 

Deelname aan de wedstrijd ‘Alles of Niets’ is gratis. 

TOPradio is te allen tijde gerechtigd deelnemers op redelijke gronden uit te sluiten van deelname. 

TOPradio kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door TOPradio voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd. 

TOPradio is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarden zal zo snel mogelijk op de website en in de TOPradio BE-app worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd. 

4. Verloop van de wedstrijd

Vanaf maandag 11 maart 2024 zal de wedstrijd worden aangekondigd via TOPradio en TOPradio.be. Vanaf maandag 18 maart 2024 kan er worden meegespeeld. 

4.1. Aanmelden en spelmechanisme

Via TOPradio (on air) maken Jeroen & Koen van maandag 18 maart 2024 tot en met donderdag 21 maart 2024 elke dag een ‘Alles-of-Niets-hit’ van de dag bekend tijdens ochtendshow tussen 6u en 10u. Om kans te maken op de prijzenpot van 2000 euro (zie 5. Prijs) dient de deelnemer zich aan te melden via de TOPradio BE-app tijdens het horen van de ‘Alles-of-Niets-hit’ die Jeroen & Koen die dag hebben voorgesteld. De ‘Alles-of-Niets-hit’ kan gedurende de volledige dag voorbijkomen in de TOPradio-playlist tussen 9u en 18u59 (maximum 3 keer per dag).

Aanmelden voor de wedstrijd kan uitsluitend via de TOPradio BE-app en alleen tijdens het horen van de ‘Alles-of-Niets-hit’. Aanmelden is gratis en kan door via de ‘Stuur ons’-knop in de TOPradio BE-app de boodschap ‘Alles of niets’ in te sturen tijdens het horen van de ‘Alles-of-Niets-hit’ van de dag. Vanaf dat moment maak je kans om die dag gebeld te worden door TOPradio en geselecteerd te worden als finalist. Je dient je bij elk spelmoment (het horen van de ‘Alles-of-Niets-hit’) opnieuw aan te melden om weer kans te maken gebeld te worden.

Om jezelf aan te melden, dien je wel geregistreerd te zijn in de TOPradio BE-app om een gratis bericht te sturen via de ‘Stuur ons’-knop. Ben je dit nog niet? Registreer je dan gratis via de TOPradio BE-app. 

4.2. Selectie van de deelnemers
Uit alle luisteraars die zich tijdens de gespeelde ‘Alles-of-Niets-hit’ hebben aangemeld wordt via een computergestuurd systeem een deelnemer geselecteerd. Die deelnemer wordt opgebeld om zich kenbaar te maken op TOPradio en wordt op die manier automatisch finalist (zie 4.3 De Finale). Indien deelnemers telefonisch niet bereikbaar blijken te zijn, vervalt hun finaleplaats en is er geen compensatie voorzien. Een deelnemer kan slechts één keer geselecteerd zijn voor het finalespel met één telefoonnummer.

4.3. De Finale

Op vrijdagochtend 22 maart 2024 wordt de finale gespeeld tijdens de ochtendshow van Jeroen & Koen tussen 6u en 10u. De finalisten dienen telefonisch bereikbaar te zijn tussen 6u en 10u en de radio-uitzending van Jeroen & Koen op TOPradio live mee te volgen.

Één van de finalisten (of bij uitbreiding alle luisteraars) zal op vrijdag opgebeld worden door Jeroen & Koen. Vanaf dan heeft de finalist vijf beltonen de tijd om op te nemen. Neemt deze finalist zijn telefoon op met 'Alles!', dan wint die € 2000 shoppingbudget bij Waasland Shopping. Kan de finalist niet opnemen, dan kan die alsnog winnen door hun voicemail aan te passen naar 'Alles!". Neemt de finalist niet op na vijf beltonen en is de voicemail ook niet aangepast, dan vervalt de kans van deze finalist om te winnen. Daarna wordt een nieuwe finalist geselecteerd.

Naast de twaalf finalisten is er ook nog een dertiende finalist: 'TOPradio'. Wanneer deze finalist wordt geselecteerd, dan maken alle luisteraars opnieuw kans om te winnen. Via de radio wordt door de presentatoren opgeroepen om 'alles of niets' in te sturen via de TOPradio BE-app. Uit alle luisteraars die zich hebben aangemeld met 'alles of niets' wordt via een computergestuurd systeem een deelnemer geselecteerd. Die wordt dan vervolgens opgebeld als nieuwe finalist.

5. Prijs 

De winnaar van de finale wint € 2000 aan shoppingbudget voor Waasland Shopping. De prijs bestaat uit een waardebon voor Waasland Shopping. De prijzen zijn niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of andere producten of diensten.

6. Overige bepalingen 

Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de deelnemers het volledige wedstrijdreglement (alle bovenstaande bepalingen, alsook het algemene wedstrijdreglement van TOPradio (zie: https://www.topradio.be/wedstrijdreglement)

TOPradio
LIVE
Je luistert nu naar TOPradio