Wedstrijdreglement'deminihit'

Elke deelnemer verklaart zich akkoord met onderstaande bepalingen.

1. Organisatie

1.1. De wedstrijd ‘De Minihit’ wordt georganiseerd door TOPradio nv, hierna genoemd TOPradio. De voorwaarden hebben betrekking op de wedstrijd ‘De Minihit’ en zijn gedurende de wedstrijd te vinden op de website van TOPradio (en in de TOPradio BE-app). Deze wedstrijdvoorwaarden zijn aanvullend op het algemene wedstrijdreglement van TOPradio. Zie:  https://www.topradio.be/wedstrijdreglement

2. Periode

2.1. De wedstrijd start op dinsdag 2 mei 2023 om 8u00 en loopt elke werkdag tussen 08u00 en 17u59 tot en met de datum dat de laatste ‘Minihit’ tijdens de radio-uitzending door een deelnemer is geraden (hierna “Wedstrijdperiode”). Deelname is enkel mogelijk binnen de vermelde wedstrijdperiode. 

3. Deelname

De wedstrijd staat open voor iedereen die bij de start van de wedstrijd (zie punt 2) minstens 18 jaar is en woonachtig is in België. Uitgesloten van deelname zijn personeelsleden en medewerkers van TOPradio en met haar gelieerde vennootschappen en hun gezinsleden en/of familieleden tot de derde graad; elke persoon die direct of indirecte aan de organisatie van de wedstrijd ‘De Minihit verbonden is.

Deelname is mogelijk voor gebruikers van een mobiele telefoon (of een tablet) met een iOS of Android besturingssysteem die de TOPradio BE-app hebben gedownload en zich gratis hebben geregistreerd zodat ze in de mogelijkheid zijn om te communiceren met de TOPradio-studio via de ‘Stuur ons’-knop in de TOPradio BE-app.

De deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn of haar voornaam, achternaam en woonplaats vermeld worden op TOPradio (op de radio), de website van TOPradio en in de TOPradio BE-app na deelname op de radio. 

Elke deelnemer staat er voor in dat de verstrekte (persoons-)gegevens juist en volledig zijn. Indien een deelnemer onvolledige en/of onjuiste (persoons-)gegevens heeft opgegeven of niet voldoet aan de wedstrijdvoorwaarden, heeft TOPradio het recht de deelnemer van verdere deelname uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen. 

In geval van fraude, misleiding of onrechtmatige beïnvloeding van de wedstrijd heeft TOPradio het recht om deelnemers uit te sluiten, prijzen niet uit te keren of het recht op de prijs (achteraf) te laten vervallen. 

Deelname aan de wedstrijd ‘De Minihit’ is gratis. 

TOPradio  is te allen tijde gerechtigd deelnemers op redelijke gronden uit te sluiten van deelname. 

TOPradio kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door TOPradio voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd. 

TOPradio is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarden zal zo snel mogelijk op de website en in de TOPradio BE-app worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd. 

4. Verloop van de wedstrijd

4.1. Vanaf 2 mei 2023 kan je meespelen met de wedstrijd ‘De Minihit’.

4.2.  Het aanmelden om mee te spelen
Aanmelden voor de wedstrijd kan uitsluitend via de TOPradio BE-app (beschikbaar voor iOS en Android) bij de start van de wedstrijd. Aanmelden is gratis en kan door via de ‘Stuur ons’-knop in de TOPradio BE-app de boodschap ‘Minihit’ in te sturen tijdens de aankondiging van ‘de Minihit’. Vanaf dat moment maak je kans om die dag gebeld te worden door TOPradio. Je dient je elke dag opnieuw aan te melden om weer kans te maken gebeld te worden (en een antwoord te geven in de uitzending).

Om jezelf aan te melden, dien je wel geregistreerd te zijn in de TOPradio BE-app om een gratis bericht te sturen via de ‘Stuur ons’-knop. Ben je dit nog niet? Registreer je dan gratis via de TOPradio BE-app. 

4.3. De wedstrijd  

De wedstrijd wordt tijdens de wedstrijdperiode van maandag tot en met vrijdag elk uur gespeeld tussen 08u00 en 17u59. Via TOPradio is regelmatig een heel kort fragment uit een TOPradio-hit te horen in de wedstrijd ‘De Minihit’. Deelnemers die titel en artiest van het korte geluidsfragment herkennen kunnen zich aanmelden (zie artikel 4.2) in de TOPradio BE-app om die dag in aanmerking te komen om te raden wat ‘De Minihit’ is. Het startbedrag is €100 winkelwaarde op te nemen in een Jumbo Supermarkt en wordt na elk fout gegeven antwoord op de radio verhoogd met €20. 

Indien de Minihit geraden is, kan de wedstrijd een vervolg vinden met een nieuwe Minihit enz. TOPradio heeft het recht wijzigingen in het spelverloop door te voeren. Denk bijvoorbeeld aan het geven van ‘tips’ over het te raden van de Minihit, indien de juiste titel en uitvoerder voor een lange tijd niet geraden wordt. 

4.4. On air

De deelnemer die in de mogelijkheid is gekomen om zijn of haar antwoord te zeggen in de uitzending én het juiste antwoord heeft gegeven wint het op dat moment bereikte bedrag (zie artikel 5).

Een deelnemer krijgt in de uitzending de kans om één enkele keer de titel én uitvoerder van de op dat moment te raden ‘Minihit’ te geven.

Meerdere antwoorden of pogingen zijn niet toegestaan. Indien je geselecteerd bent voor deelname, dan ben je uitgesloten van verdere deelname gedurende die dag. De pot met mogelijke deelnemers  wordt dus elke dag vernieuwd.  Met andere woorden: de dag nadien kan je je wel weer aanmelden om  kans te maken om mee te spelen. Indien De ‘Minihit’ geraden is en er die dag een nieuwe spelronde volgt, dan kan iedereen die nog niet gecontacteerd geweest is op die dag of nog niet fout geantwoord heeft, kans maken op een deelname tijdens die dag.

4.5. Selectie van de deelnemers

Uit alle luisteraars die zich die dag op tijd hebben aangemeld wordt via een computergestuurd systeem een kandidaat geselecteerd. De kandidaat wordt gebeld om in de uitzending zijn of haar antwoord (titel en uitvoerder) te geven.

De selectie voor deelname op de radio zal tussen 08u00 en 17u59 elk uur plaatsvinden waarbij mogelijk meerdere deelnemers geselecteerd kunnen worden. Indien deelnemers telefonisch niet bereikbaar blijken te zijn, vervalt hun kans om ‘De Minihit’ te raden en is er geen compensatie voorzien. De volgende werkdag kan je je opnieuw aanmelden (zie artikel 4.2) in de TOPradio BE-app.

5. De prijs 

5.1. Met de wedstrijd kan per geraden ‘Minihit’ het op dat moment bereikte bedrag worden gewonnen. Bij aanvang op de radio is een geluidsfragment  €100 winkelbudget bij Jumbo België waard. Bij elk fout antwoord door een deelnemer gegeven op de radio, wordt dit bedrag verhoogd met €20. 

5.2. Indien er een nieuwe opgave van de Minihit van start gaat, krijgt de wedstrijd een startwaarde van €100 en wordt ook dit bedrag bij elk fout antwoord weer verhoogd met ten minste €20, enzoverder. 

5.4. Het totale winkelbudget per keer dat de Minihit geraden wordt tijdens de looptijd van de wedstrijd zal nooit hoger zijn dan €2000. Indien de Minihit voor lange tijd niet geraden wordt en het maximale bedrag overschreden dreigt te worden zal het bedrag van het winkelbudget vanaf dat moment niet meer verhoogd worden bij een fout antwoord. 

5.5. De winnaar van de wedstrijd ‘de Minihit’ is diegene die wordt gebeld en het juiste antwoord geeft. Winnaars van de wedstrijd op de radio ontvangen hun cadeaukaart met winkelbudget om op te nemen in een Jumbo Supermarkt in België naar keuze.

5.6. De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar.

5.7. De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan niet afgestaan worden; ingeruild worden om in een (contant) geldbedrag worden uitgekeerd. 

5.8. TOPradio kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt. 

6 . Andere bepalingen 

Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de deelnemers het volledige wedstrijdreglement (alle bovenstaande bepalingen, alsook het algemene wedstrijdreglement van TOPradio (zie: https://www.topradio.be/wedstrijdreglement)

TOPradio
LIVE
Je luistert nu naar TOPradio